Nội dung khóa học

+  Tài liệu môn học
Bài giảng
00:00
Xem tiếp

Tác giả

Ms. Nguyễn Bích Ngọc, ACCA

Cô Bích Ngọc là hội viên ACCA với hơn 8 năm kinh nghiệm giảng dạy các môn học Management Accounting (MA/F2) và Performance Management (PM/F5) được học viên yêu thích với Tỷ lệ đỗ cao tới 80%.

Đăng ký khóa học

Ưu đãi học phí Management Accounting Online

2,090,000 đ
4 tháng
Đăng ký