Giới thiệu khóa học

Môn học AA – Audit & Assurance (F8) thuộc cấp độ Applied Skills trong chương trình ACCA, giúp các bạn hiểu được kiểm toán và các dịch vụ đảm bảo.

Tác giả

Mr. Hà Long Giang, FCCA, ACA, CPA
Trưởng ban Kiểm soát nội bộ IC&D Group

8 years teaching experience, always maintain pass rate > 80%, regular have students who achieve Prize Winner in ACCA, ICAEW CFAB, ICAEW ACA examination


8 năm kinh nghiệm giảng dạy, luôn duy trì tỷ lệ học viên thi đỗ > 80%, thường xuyên có học viên đạt prize winner các kỳ thi do ACCA, ICAEW tổ chức

Nội dung khóa học

+  Giới thiệu môn học
Bài giảng
00:00
Xem tiếp

Cảm nhận học viên

Đăng ký khóa học

Thanh toán theo định kì

3,590,000 đ
4 tháng
Đăng ký