Giảng viên

Mr. Hà Long Giang, FCCA, ACA, CPA
Trưởng ban Kiểm soát nội bộ IC&D Group

8 years teaching experience, always maintain pass rate > 80%, regular have students who achieve Prize Winner in ACCA, ICAEW CFAB, ICAEW ACA examination


8 năm kinh nghiệm giảng dạy, luôn duy trì tỷ lệ học viên thi đỗ > 80%, thường xuyên có học viên đạt prize winner các kỳ thi do ACCA, ICAEW tổ chức

Giới thiệu môn học Strategic Business Reporting (SBR/P2)

Strategic Business Reporting (SBR/P2) - Báo cáo chiến lược kinh doanh, là môn học thuộc level Strategic Professional (cấp độ Chiến lược chuyên nghiệp) của chương trình ACCA. Thực chất môn SBR là môn học nâng cao dựa trên nền tảng của môn FR/F7, do đó học viên nên nắm chắc kiến thức môn FR để dễ dàng tiếp cận với môn SBR hơn. Môn học SBR giúp học viên trang bị các kiến thức, kỹ năng và đưa ra được các đánh giá, nhận xét về chuyên môn trong việc thực hiện Báo cáo tài chính trong các môi trường và tình huống kinh doanh thực tế.

Mục tiêu môn học

Sau khi hoàn thành môn SBR tại BISC, học viên có thể:

  • Nhận thức rõ vai trò và tầm quan trọng trong giá trị đạo đức nghề nghiệp của một Kế toán viên
  • Có nền tảng kiến thức chuyên sâu về các chuẩn mực kế toán quốc tế IAS, IFRS trong việc lập Báo cáo tài chính hợp nhất
  • Đánh giá, nhận xét và phát triển các khung Báo cáo tài chính
  • Lập Báo cáo tài chính hợp nhất của tập đoàn
  • Đánh giá tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
  • Tư vấn và đề xuất phát triển về kết quả kinh doanh của doanh nghiệp
  • Hiểu rõ và có khả năng giải thích các vấn đề liên quan đến Báo cáo tài chính ở các doanh nghiệp đặc biệt
  • Đánh giá sự phát triển của kế toán hiện tại

Nội dung khóa học

+  Giới thiệu khóa học
Bài giảng
00:00
Xem tiếp

Đăng ký khóa học

Thanh toán theo định kì

5,090,000 đ
4 tháng
Đăng ký