Giảng viên

Mr. Hà Long Giang, FCCA, ACA, CPA
Trưởng ban Kiểm soát nội bộ IC&D Group

8 years teaching experience, always maintain pass rate > 80%, regular have students who achieve Prize Winner in ACCA, ICAEW CFAB, ICAEW ACA examination


8 năm kinh nghiệm giảng dạy, luôn duy trì tỷ lệ học viên thi đỗ > 80%, thường xuyên có học viên đạt prize winner các kỳ thi do ACCA, ICAEW tổ chức

Giới thiệu khóa học

Business and Technology (viết tắt là BT hay F1) là môn học trang bị cho học viên những kiến thức nền tảng và giúp học viên có cái nhìn tổng quan nhất về môi trường kinh doanh cũng như tác động của nó tới tổ chức và bộ phận kế toán. Bên cạnh đó, môn học cũng giúp học viên hiểu rõ hơn về vai trò của kế toán và các bộ phận chủ chốt trong việc xây dựng tổ chức hiệu quả và đạo đức của một doanh nghiệp, từ đó hướng học viên tiếp cận tới những nguyên lý quản trị doanh nghiệp hiệu quả.

Theo quy định, sinh viên tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế - Kế toán - Kiểm toán tại Việt Nam được miễn 3 môn thuộc level Applied Knowledge (gồm: BT/F1, MA/F2, FA/F3), tuy nhiên các Công ty Kiểm toán vẫn khuyến khích nhân viên của mình hoàn thành 3 môn này để nắm vững kiến thức nền tảng, từ đó có thể nâng cao cơ hội nghề nghiệp của mình hơn. Bên cạnh đó, khi hoàn thành 3 môn thuộc level này, học viên sẽ được cấp Chứng chỉ ACCA Diploma in Accounting and Business

Nội dung khóa học

+  Tổng quan
Bài giảng
00:00
Xem tiếp

Đăng ký khóa học

Thanh toán theo định kì

2,090,000 đ
3 tháng
Đăng ký