Giới thiệu khóa học

Advanced Performance Management - Quản trị hiệu quả hoạt động nâng cao là môn học cung cấp cho học viên tư duy chiến lược trong việc lập kế hoạch và quản trị doanh nghiệp một cách hiệu quả. APM là môn học phát triển của môn PM/F5 (Quản trị hiệu quả hoạt động) ở level Applied Skills, do đó học viên nên củng cố và nắm chắc lại các kiến thức đã được học ở môn PM để tiếp cận dễ dàng với môn học APM này hơn. Ngoài ra, môn APM là môn học có liên quan đến môn SBL(P1&P3), vì vậy học viên cũng có thể học và thi song song 2 môn học này để hỗ trợ nhau.

APM là một trong bốn môn học tự chọn của chương trình ACCA cùng với: Advanced Financial Management (AFM/P4), Advanced Taxation (ATX/P6) và Advanced Audit & Assurance (AAA/P7)

Nội dung khóa học

+  Tổng quan về môn học
2 Bài giảng
16:59

Đăng ký khóa học

Thanh toán theo định kì

5,090,000 đ
4 tháng
Đăng ký